graphic decoration
LMBTIQ-fóbia áldozatává váltál vagy ismersz ilyen személyt?

LMBTIQI-fóbia

Az LMBTIQ-ellenes gyűlölet-bűncselekmény olyan bűncselekmény, amelyet az LMBTIQ csoporthoz tartozó (vagy ahhoz tartozónak vélt) személyekkel szembeni ellenségesség vagy előítélet motivál. Az LMBTIQ rövidítés a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, interszexuális vagy queer személyekre utal.

Mi a teendő, ha LMBTIQ-ellenes gyűlölet-bűncselekmény szemtanújává válsz, vagy ha ismersz olyan személyt, aki azzá vált:

Összes javaslat megtekintése Támogatás kérése

Járj nyitott szemmel, hogy felismerd az LMBTIQ-ellenes gyűlölet-bűncselekmények különböző fajtáit.

LMBTIQ-ellenes erőszakra vagy gyűlöletre uszítás

Zaklatás

Támadás

graphic decoration

Támogatás kérése

4 szervezet található.

  • Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület
  • Magyar LMBT Szövetség
  • Patent Egyesület
  • Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület
46% A válaszadók 26%-a „gyakran”, 46%-a pedig „mindig” figyel arra, hogy nyilvános helyen ne fogja meg azonos nemű partnere kezét, mert fél a következményektől. Forrás: FRA, 2020
43% A válaszadók 25%-a „ritkán”, 43%-a pedig „szinte soha” nem vállalja nyíltan, hogy az LMBTQI -közösséghez tartozik, mert attól fél, hogy gyűlölet-bűncselekmény áldozatává válik. Forrás: FRA, 2020

Az áldozatok jogai
az Európai Unióban

The rights of victims’ family members

Az áldozat családtagjainak jogai

Az áldozatokra vonatkozó jogok közül több a családtagjaikra is vonatkozik, például az áldozatsegítő szolgáltatások igénybevételének joga, a védelemhez való jog és a magánélet védelméhez való jog.
Right to protection and to individual assessment icon

A védelemhez és az egyéni elbíráláshoz való jog

Az áldozatoknak és családtagjaiknak joguk van a védelemhez a másodlagos illetve ismételt áldozattá válással, megfélemlítéssel, megtorlással és érzelmi sérelmekkel szemben. Az egyéni elbírálás célja annak megállapítása, hogy az áldozatoknak van-e speciális védelmi igényük, és hogy milyen mértékben profitálnának a büntetőeljárás során hozott különleges intézkedésekből. Az áldozatok emberi méltóságát a tanúskodás során védeni kell.
Right to participate in criminal proceedings icon

A büntetőeljárásban való részvétel joga

Az áldozatoknak joga van részt venni a büntetőeljárásban.
Right to support services icon

Az áldozatsegítő szolgáltatásokhoz való jog

Minden áldozatnak joga van ingyenes, bizalmas áldozatsegítő szolgáltatásokhoz, amelyek az áldozatok érdekeit szolgálják a büntetőeljárás előtt, alatt és az eljárást követően, a szükséges ideig.
Right to information icon

Tájékoztatáshoz való jog

Az áldozatoknak joguk van tájékoztatást kapni számos témáról, többek között arról, hogy milyen támogatás áll rendelkezésükre és hogyan lehet azt igénybe venni, a kártérítésről, a helyreállító igazságszolgáltatásról, valamint a védelemről, a bűncselekmények bejelentésének és a jogi tanácsadás igénybevételének módjáról.
Right to understand and to be understood icon

A megértéshez és a megértetéshez való jog

Az áldozatoknak joguk van ahhoz, hogy meghallgassák, megértsék és tiszteletben tartsák őket. Az áldozatokkal (írásban és szóban) folytatott kommunikációnak egyszerűnek és könnyen érthetőnek kell lennie.

Történetek, amelyek felnyitják a szemed

Járjon nyitott szemmel! A bűncselekmények áldozatainak szüksége van az Ön éberségére.