A kampányról

Célkitűzés

Az „Én nyitva tartom a szemem” kampány célja, hogy olyan környezetet teremtsen, ahol a bűncselekmények áldozatai biztonságban érzik magukat, ahol megértik és támogatják őket. Az Európai Bizottság által indított kampány célja annak biztosítása, hogy az áldozatok megismerjék jogaikat, és úgy érezzék, hogy képesek élni ezekkel és igénybe tudják venni az igazságszolgáltatás eszközeit. A kampány célja annak biztosítása is, hogy az áldozatokat tisztességesen, méltósággal és tisztelettel kezeljék, hallathassák a hangjukat, és tudják, hol kérhetnek támogatást.

Miért összpontosít a kampány ezekre a bűncselekményekre?

Az „Én nyitva tartom a szemem” kampány középpontjában a gyermekek elleni, az idegengyűlölő és az LMBTIQI ellenes gyűlölet-bűncselekmények, valamint az erőszakos bűncselekmények és a nemi alapú erőszak állnak. Azonban fontos megjegyezni, hogy minden bűncselekmény súlyos következményekkel járhat az áldozatokra nézve. Az oldalon felsorolt áldozati jogok valamennyi bűncselekmény áldozataira vonatkoznak, és az egyes áldozatsegítő szolgáltatások a felsoroltakon kívül más bűncselekmények áldozatai számára is elérhetőek.

Miért most tesz intézkedéseket az EU?

A Covid19-világjárvány és az EU-n belüli nemzeti lezárások alatt a hatóságok jelentései szerint megemelkedett a családon belüli erőszak, a gyermekek szexuális bántalmazása, a kiberbűnözés, valamint a rasszista és az idegengyűlölő gyűlölet-bűncselekmények száma. Évente emberek milliói válnak bűncselekmény áldozatává; bármelyikünket érinthet ez a probléma. Ezért fontos, hogy ismerjük a jogainkat, és tudjuk, hová fordulhatunk segítségért, akár a magunk, akár a szeretteink érdekében. A kampányt az első, az áldozatok jogairól szóló uniós stratégia (2020−2025) keretein belül jelentették be.

Létfontosságú, hogy az áldozatok hozzáférhessenek a szükséges támogatáshoz, védelemhez és igazságszolgáltatáshoz. Az áldozatokkal tisztelettel kell bánni, és körültekintéssel kell kezelni őket. Ellenkező esetben fennáll a másodlagos és ismételt áldozattá válás veszélye, amikor az áldozatot további sérelmek érik amiatt, ahogyan az intézmények vagy az egyének bánnak vele.

Az Európai Bizottság a kampány indításával biztosítja, hogy a bűnözés áldozatai, illetve az ő barátaik és családtagjaik tisztában legyenek azzal, hogyan vehetik igénybe a következő szolgáltatásokat: tanácsadási és áldozatsegítő szolgáltatások, menedékhelyek (beleértve a gyermekeket és a családi házakat), segélyvonalak, érzelmi és pszichológiai támogatás, orvosi ellátás, traumakezelés és tanácsadás, valamint egyéb szociális szolgáltatások.

Mit tesz az EU az áldozatok védelme érdekében?

Az Európai Bizottság 2012-ben fogadta el az áldozatok jogairól szóló irányelvet. Ez lefekteti a bűncselekmények áldozatainak jogaira vonatkozó minimális előírásokat, és meghatározza, milyen támogatásnak és védelemnek kell rendelkezésre állnia számukra. Az áldozatok jogairól szóló uniós stratégia (2020−2025) értelmében a Bizottság elősegíti az áldozatok jogaival és szükségleteivel kapcsolatos hatékonyabb kommunikációt azáltal, hogy uniós figyelemfelhívó kampányt indít az áldozatok jogaival kapcsolatban.