graphic decoration
Ați fost victimă sau cunoașteți o victimă a violenței?

Violența bazată pe gen

Violența bazată pe gen este violența îndreptată împotriva unei persoane, din cauza genului persoanei respective, sau violența care afectează în mod disproporționat persoanele de un anumit gen. Aceasta poate include violența împotriva femeilor, violența domestică împotriva femeilor, bărbaților sau copiilor care locuiesc în aceeași gospodărie.

Ce trebuie să faceți dacă sunteți martor la violența pe criterii de gen sau dacă cunoașteți pe cineva care este victimă:

Vedeți toate sfaturile Cere ajutor

Nu închide ochii pentru a recunoaște diferitele tipuri de violență pe criterii de gen.

Violența în familie

Violul

Feminicidul

graphic decoration

Cere ajutor

6 organizații găsite.

  • Necuvinte Association
  • Asociatia pentru Victimele Infractiunilor Sexuale
  • Fundația Sensiblu
  • E-Romnja
  • Centrul Filia
  • A.L.E.G Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen
24% dintre femeile din România au fost supuse violenței fizice și/sau sexuale a partenerilor intimi pe parcursul vieții. EVAW Global
34.798 de cazuri de abuz în familie au fost înregistrate de poliție între ianuarie și septembrie 2020. Women’s March Global
44 de femei au fost ucise de un membru al familiei și/sau de un partener intim în 2020 în România. EIGE

Drepturile victimelor
în Uniunea Europeană

The rights of victims’ family members

Drepturile membrilor familiilor victimelor

Multe dintre drepturile care se aplică victimelor se aplică și membrilor de familie ale acestora, cum ar fi dreptul de a avea acces la servicii de sprijin, dreptul la protecție și dreptul la viață privată.
Right to protection and to individual assessment icon

Dreptul la protecție și la evaluare individuală

Victimele și membrii familiilor acestora au dreptul de a fi protejați împotriva victimizării secundare și repetate, a intimidării, a represaliilor și a daunelor emoționale. Scopul evaluării individuale este de a identifica dacă victimele au nevoi specifice de protecție și de a determina dacă și în ce măsură ar beneficia de măsuri speciale în cursul procedurilor penale. Demnitatea victimelor trebuie să fie protejată atunci când acestea depun mărturie.
Right to participate in criminal proceedings icon

Dreptul de a participa la acțiunile în justiție

Victimele au dreptul de a lua parte la acțiunile în justiție.
Right to support services icon

Dreptul la servicii de asistență

Toate victimele au dreptul la servicii confidențiale și gratuite de sprijinire a victimelor, care să acționeze în interesul lor înainte, în timpul și pentru o perioadă adecvată după procedurile penale.
Right to information icon

Dreptul la informare

Victimele au dreptul de a primi informații cu privire la o serie de subiecte, inclusiv, dar fără a se limita la, ce sprijin este disponibil și cum poate fi accesat, despăgubiri, justiție reparatorie, protecție, cum să raporteze infracțiunile penale și cum să acceseze consiliere juridică.
Right to understand and to be understood icon

Dreptul de a înțelege și de a fi înțeles

Victimele au dreptul de a fi ascultate, înțelese și respectate. Orice comunicare cu victimele (scrisă și orală) trebuie să fie simplă și ușor de înțeles pentru acestea.

Povești care deschid ochii

Nu închide ochii. Victimele au nevoie de vigilența ta.