Nu închide ochii la diferitele infracțiuni împotriva unei persoane.

Crimelor de război

Violența împotriva unei persoane

Violența bazată pe gen

Xenofobia

Crime împotriva persoanelor LGBTIQ

Violența împotriva copiilor

Copiii sunt atenți la victimele războiului

Majoritatea victimelor de război din Ucraina care se refugiază în țările UE sunt femei și copii. Iar acești copii merg la școală în comunitatea gazdă, aceasta devenind unul dintre primele puncte de contact între populația locală și refugiați. 

Cartea „Fata cu ochii larg deschiși” își propune să sporească nivelul de informare în rândul copiilor (7-10 ani) și al adulților (părinți și profesori) cu privire la problemele suferite de persoanele care fug de război și la drepturile lor.  

Prin povestea unui copil refugiat din Ucraina care întâlnește o fetiță deosebit de atentă în noua sa școală, cartea evidențiază cât de important este să acorzi atenție altora pentru a recunoaște victimele crimelor de război și a le oferi sprijin.

Ajutor și asistență

Există organizații locale și naționale care te pot ajuta să faci față efectelor cauzate de infracțiuni și violență, îți pot oferi sprijin și îți pot explica drepturile pe care victimele le au.

Găsește ajutor

Drepturile victimelor
în Uniunea Europeană

The rights of victims’ family members

Drepturile membrilor familiilor victimelor

Multe dintre drepturile care se aplică victimelor se aplică și membrilor de familie ale acestora, cum ar fi dreptul de a avea acces la servicii de sprijin, dreptul la protecție și dreptul la viață privată.
Right to protection and to individual assessment icon

Dreptul la protecție și la evaluare individuală

Victimele și membrii familiilor acestora au dreptul de a fi protejați împotriva victimizării secundare și repetate, a intimidării, a represaliilor și a daunelor emoționale. Scopul evaluării individuale este de a identifica dacă victimele au nevoi specifice de protecție și de a determina dacă și în ce măsură ar beneficia de măsuri speciale în cursul procedurilor penale. Demnitatea victimelor trebuie să fie protejată atunci când acestea depun mărturie.
Right to participate in criminal proceedings icon

Dreptul de a participa la acțiunile în justiție

Victimele au dreptul de a lua parte la acțiunile în justiție.
Right to support services icon

Dreptul la servicii de asistență

Toate victimele au dreptul la servicii confidențiale și gratuite de sprijinire a victimelor, care să acționeze în interesul lor înainte, în timpul și pentru o perioadă adecvată după procedurile penale.
Right to information icon

Dreptul la informare

Victimele au dreptul de a primi informații cu privire la o serie de subiecte, inclusiv, dar fără a se limita la, ce sprijin este disponibil și cum poate fi accesat, despăgubiri, justiție reparatorie, protecție, cum să raporteze infracțiunile penale și cum să acceseze consiliere juridică.
Right to understand and to be understood icon

Dreptul de a înțelege și de a fi înțeles

Victimele au dreptul de a fi ascultate, înțelese și respectate. Orice comunicare cu victimele (scrisă și orală) trebuie să fie simplă și ușor de înțeles pentru acestea.