Despre campanie

Obiectiv

Campania „Nu voi închide ochii” urmărește să creeze un mediu în care victimele infracțiunilor să se simtă în siguranță, înțelese și sprijinite. Lansată de Comisia Europeană, scopul campaniei este de a se asigura că victimele își înțeleg drepturile și că se simt capabile să le folosească și să își caute dreptatea. Campania urmărește, de asemenea, să garanteze că victimele sunt tratate cu corectitudine, demnitate și respect, că vocea le este ascultată și că știu unde pot căuta sprijin.

De ce se concentrează campania pe aceste infracțiuni

Campania „Nu voi închide ochii” se concentrează asupra infracțiunilor împotriva copiilor, a infracțiunilor motivate de ură xenofobă, a infracțiunilor motivate de ură anti-LGBTIQ, a infracțiunilor violente și a violenței de gen. Cu toate acestea, este important să ne amintim că toate infracțiunile pot avea repercusiuni grave pentru victime. Drepturile victimelor prezentate pe acest site se aplică victimelor tuturor infracțiunilor, iar unele dintre serviciile de sprijin pot fi disponibile și pentru victimele altor infracțiuni decât cele enumerate.

De ce ia UE măsuri acum

În timpul pandemiei de Covid-19 și a carantinei naționale din întreaga UE, autoritățile publice au raportat o creștere a violenței domestice, a abuzurilor sexuale asupra copiilor, a criminalității cibernetice și a infracțiunilor motivate de ură rasistă și xenofobă. În fiecare an, milioane de oameni sunt victime ale infracțiunilor; acestea ne pot afecta pe oricare dintre noi. De aceea, este important să ne cunoaștem drepturile și să știm unde ne putem adresa pentru ajutor, pentru noi sau pentru cei dragi. Campania a fost anunțată în prima strategie a UE privind drepturile victimelor (2020-2025).

Este esențial ca victimele să aibă posibilitatea de a solicita sprijinul, protecția și justiția de care au nevoie. Victimele trebuie să fie tratate cu respect și considerație. În caz contrar, există un risc de victimizare secundară și repetată, în care victima suferă și mai mult din cauza modului în care instituțiile sau oamenii o tratează.

Comisia Europeană lansează această campanie pentru a se asigura că victimele infracțiunilor, precum și prietenii și familia acestora cunosc serviciile de consiliere și sprijin, adăposturile (inclusiv casele pentru copii și familii), liniile telefonice de asistență, sprijinul emoțional și psihologic, asistența medicală, sprijinul și consilierea pentru traume și alte servicii sociale care le sunt disponibile.

Ce face UE pentru a proteja victimele?

În 2012, Comisia Europeană a adoptat Directiva privind drepturile victimelor. Aceasta stabilește standarde minime privind drepturile victimelor infracțiunilor și precizează ce sprijin și protecție ar trebui să le fie disponibile. În cadrul Strategiei UE privind drepturile victimelor (2020-2025), Comisia promovează o mai bună comunicare cu privire la drepturile și nevoile victimelor prin lansarea unei campanii de sensibilizare a UE privind drepturile victimelor.