graphic decoration
Znáte někoho, kdo může být obětí nebo svědkem válečných zločinů? 

Oběti a svědci válečných zločinů 

Válka lidi zasahuje mnoha způsoby. Být obětí nebo svědkem trestných činů spáchaných během ozbrojeného konfliktu nebo masového násilí nemusí znamenat jen fyzická zranění, ale i dlouhodobou psychickou újmu. Lidé na útěku před válkou jsou vystaveni zvýšenému riziku, že se stanou oběťmi trestných činů, jako jsou obchodování s lidmi a pracovní a sexuální vykořisťování.

Co dělat, pokud jste se vy nebo někdo z vašeho okolí stali obětí války?

Zobrazit všechny tipy Získat podporu

Vůči obětem války jsou všímavé i děti

Většina ukrajinských obětí války, které se uchýlily do zemí EU, jsou ženy a děti. Školy v hostitelských zemích, které tyto děti navštěvují, se tak stávají jedním z prvních kontaktních míst mezi místním obyvatelstvem a uprchlíky.

Cílem knihy „Dívka, která měla oči otevřené“ je zvýšit povědomí dětí (7–10 let) a dospělých (rodičů a učitelů) o problémech, kterými trpí lidé prchající před válkou, a právech uprchlíků.

Prostřednictvím příběhu děvčátka uprchlého z Ukrajiny, které se ve své nové škole setkává s mimořádně všímavou holčičkou, ukazuje, jak je důležité věnovat pozornost druhým, abychom uměli rozpoznat oběti trestných činů – v tomto případě oběti válečných zločinů – a nabídnout jim podporu.

Mějte oči otevřené vůči obětem nebo svědkům válečných zločinů.

Válečné zločiny 

Děti na útěku před válkou

Sexuální násilí v kontextu války 

Rizika obchodu s lidmi a vykořisťování

Získat podporu

Nalezeno 3 organizací.

  • InBáze, z.s.
  • Bílý kruh bezpečí (BKB)
  • Probační a mediační služba
5,9 V celé Evropě bylo zaznamenáno 5,9 milionu uprchlíků z Ukrajiny.
Zdroj: Vysoký komisař OSN pro uprchlíky 21/08/2023
5,1 Na Ukrajině je 5,1 milionu vysídlených osob.
Zdroj: OSN 21/08/2023  

Práva obětí
v Evropské unii

The rights of victims’ family members

Práva rodinných příslušníků obětí

Mnoho práv, která se vztahují na oběti, se vztahuje i na jejich rodinné příslušníky, například právo na přístup k podpůrným službám, právo na ochranu a právo na ochranu osobních údajů.
Right to protection and to individual assessment icon

Právo na ochranu a individuální posouzení

Oběti a jejich rodinní příslušníci mají právo na ochranu před sekundární a opakovanou viktimizací, zastrašováním, odvetou a citovou újmou. Účelem individuálního posouzení je zjistit, zda oběti mají zvláštní potřeby ochrany, a určit, zda a do jaké míry by pro ně byla v průběhu trestního řízení výhodná zvláštní opatření. Důstojnost obětí musí být při podání svědecké výpovědi chráněna.
Right to participate in criminal proceedings icon

Právo účastnit se trestního řízení

Oběti mají právo účastnit se trestního řízení.
Right to support services icon

Právo na podpůrné služby

Každá oběť má právo na důvěrné a bezplatné služby podpory obětem, které působí v zájmu obětí před zahájením trestního řízení, v jeho průběhu a po přiměřenou dobu po jeho skončení.
Right to information icon

Právo na informace

Oběti mají právo získat informace o řadě témat, mimo jiné o tom, jaká podpora je k dispozici a jak k ní získat přístup, o odškodnění, restorativní justici, ochraně, o tom, jak oznámit trestný čin a jak získat právní poradenství.
Right to understand and to be understood icon

Právo porozumět a být pochopen

Oběti mají právo být vyslechnuty, pochopeny a respektovány. Veškerá komunikace s oběťmi (písemná i ústní) musí být jednoduchá a srozumitelná.

Příběhy, které vám otevřou oči

Mějte oči otevřené. Oběti vaši ostražitost potřebují.