Zdroje

Tento soubor nástrojů je určen pro nevládní organizace, humanitární agentury, podpůrné služby, státní úřady a další subjekty, aby obětem poskytly informace o jejich právech a dostupné podpoře.

Tento soubor nástrojů je v současné době k dispozici v 11 jazycích pro cílové země* a v angličtině pro ostatní země EU.  

Naše sada nástrojů pro zainteresované organizace obsahuje:

  • Seznam práv, která mají oběti v EU
  • Kreativní prostředky připravené k použití
  • Přehled s informacemi o kampani, včetně cílů, klíčových sdělení a milníků
  • Leták s informacemi o kampani, právech obětí a vybraných trestných činnostech
  • Seznam podpůrných organizací, které jsou v současné době k dispozici pouze v cílových zemích*

* Našich 10 cílových zemí je: Belgie, Bulharsko, Česko, Estonsko, Chorvatsko, Maďarsko, Lotyšsko, Rumunsko, Polsko, Slovensko.