graphic decoration
Poznajete li nekoga tko bi mogao biti žrtva ili svjedok ratnih zločina? 

Žrtve i svjedoci ratnih zločina 

Rat može utjecati na ljude na mnogo načina. Žrtve ili svjedoci zločina počinjenih u kontekstu oružanog sukoba ili masovnog nasilja mogu pretrpjeti ne samo fizičke ozljede, već i dugotrajnu psihičku štetu. Ljudi koji bježe od rata izloženi su povećanom riziku da postanu žrtve teških zločina kao što su trgovina ljudima te radno i seksualno iskorištavanje.  

Što učiniti ako ste vi ili netko koga poznajete žrtva rata?

Svi savjeti Zatražite podršku

I djeca drže oči otvorene i prepoznaju žrtve rata

Većina ukrajinskih žrtava koje traže utočište od rata u zemljama Europske unije su žene i djeca. Ta djeca pohađaju škole u svojoj sredini, stoga je škola jedno od prvih mjesta kontakta lokalnog stanovništva s izbjeglicama.

Cilj je slikovnice „Djevojčica sa širom otvorenim očima" skrenuti pozornost  djece (od 7 do 10 godina) i odraslih (roditelja i nastavnika) na poteškoće i prava onih koji bježe od rata.

Kroz priču o ukrajinskom djetetu izbjeglici koje u novoj školi upoznaje osobito pažljivu djevojčicu saznajemo koliko je važno obratiti pažnju na druge kako bismo prepoznali žrtve zločina – u ovom slučaju, žrtve ratnih zločina i ponudili im pomoć.

Držite oči otvorenima na žrtve ili svjedoke ratnih zločina.

Ratni zločin 

Bijeg djece od rata 

Seksualno nasilje u kontekstu rata 

Trgovina ljudima i iskorištavanje 

Zatražite podršku

Pronađeno je 5 organizacija.

  • Ministarstvo unutarnjih poslova - Hrvatska za Ukrajinu
  • Centar za žene žrtve rata - ROSA
  • Hrvatski Crveni križ
  • Ministarstvo pravosuđa i uprave, Služba za podršku žrtvama i svjedocima
  • Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
5,9 Diljem Europe registrirano je 5,9 milijuna izbjeglica iz Ukrajine. 
Izvor: Visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za izbjeglice, 21. 08. 2023.
5,1 Unutar Ukrajine raseljen je 5,1 milijun osoba. 
Izvor: Ujedinjeni narodi 21. 08. 2023.  

Prava žrtava
u Europskoj uniji

The rights of victims’ family members

Prava članova obitelji žrtve

Mnoga prava koja se odnose na žrtve vrijede i za članove njihovih obitelji poput prava na pristup službama za podršku, prava na zaštitu i prava na privatnost.
Right to protection and to individual assessment icon

Pravo na zaštitu i pojedinačnu procjenu

Žrtve i članovi njihovih obitelji imaju pravo na zaštitu od sekundarne viktimizacije, zastrašivanja i odmazde. Pojedinačnom procjenom potreba žrtve mogu se utvrditi dodatne specifične potrebe i mjere za zaštitu žrtve u kaznenom postupku.
Right to participate in criminal proceedings icon

Pravo na sudjelovanje u kaznenim postupcima

Žrtve imaju pravo sudjelovati u kaznenom postupku.
Right to support services icon

Pravo na podršku

Sve žrtve imaju pravo na pristup službama za pomoć i podršku. Povjerljivu podršku i pomoć žrtve mogu ostvariti potpuno besplatno prije, za vrijeme i nakon završetka kaznenog postupka.
Right to information icon

Pravo na dobivanje informacija

Žrtve imaju, između ostalog, pravo biti informirane o načinima ostvarenja i dostupnim oblicima podrške i pomoći, načinima prijave kaznenih djela, naknadama, mjerama zaštite, pravnoj pomoći i restorativnoj pravdi.
Right to understand and to be understood icon

Pravo razumjeti i biti razumljiv

Žrtve imaju pravo da ih se čuje, razumije i poštuje. Sva komunikacija sa žrtvama (pisana i govorna) mora biti jednostavna i razumljiva.

Priče koje otvaraju oči

Držite oči otvorenima. Budite oprezni kako biste pomogli žrtvama.