Kontakt

Podrška za žrtve

Informacije o svim temama povezanima sa žrtvama
potražite na našoj stranici za podršku.

Opći upiti

Za sva općenita pitanja o kampanji kontaktirajte :

JUST-H2@ec.europa.eu