Izvori

Sljedeći materijali namijenjeni su nevladinim udrugama, agencijama za pomoć, službama za podršku, državnim odjelima i ostalima za pružanje informacija o njihovim pravima i podršci koja im je na raspolaganju.

Ovaj skup alata trenutačno je dostupan na 11 jezika za ciljne države* i engleski za druge države EU-a.  

Naš skup alata za dionike sadrži:

  • Popis prava žrtava u EU-u
  • Kreativne resurse spremne za korištenje
  • Pregled informacija o kampanji, uključujući ciljeve, ključne poruke i ključne etape
  • Letak s informacijama o kampanji, pravima žrtva i kaznenim djelima u fokusu
  • Popis organizacija za podršku, trenutačno dostupan samo u ciljnim zemljama*

* Naših 10 ciljnih zemalja su: Belgija, Bugarska, Češka, Estonija, Hrvatska, Mađarska, Latvija, Rumunjska, Poljska, Slovačka.