Организации за подкрепа за жертвите в ЕС

 • Австрия
 • Белгия
 • България
 • Хърватска
 • Република Кипър
 • Чехия
 • Дания
 • Естония
 • Финландия
 • Франция
 • Германия
 • Унгария
 • Ирландия
 • Италия
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Нидерландия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словакия
 • Словения
 • Испания
 • Швеция