За контакти

Подкрепа за жертвите

За информация по всички въпроси, свързани с жертвите, моля, вижте нашият списък с организации, които предлагат помощ.

Общи запитвания

За общи запитвания относно кампанията, моля свържете се с :

JUST-H2@ec.europa.eu