Οργανισμοί υποστήριξης θυμάτων στην ΕΕ

 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Κροατία
 • Δημοκρατία της Κύπρου
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Εσθονία
 • Φινλανδία
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ουγγαρία
 • Ιρλανδία
 • Ιταλία
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Ολλανδία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβακία
 • Σλοβενία
 • Ισπανία
 • Σουηδία