За кампанията

Цел

Кампанията „Дръж очите си отворени“ има за цел да създаде среда, в която жертвите на престъпления да се чувстват в безопасност, разбрани и подкрепяни. Кампанията, стартирана от Европейската комисия, цели да гарантира, че жертвите разбират правата си и се чувстват уверени да ги използват и да търсят справедливост. Кампанията също така има за цел да гарантира, че към жертвите се подхожда справедливо, с достойнство и уважение, че гласовете им се чуват и че знаят къде могат да потърсят подкрепа.

Защо кампанията се фокусира върху тези престъпления

Кампанията „Дръж очите си отворени“ се фокусира върху престъпления срещу деца, престъпления от ксенофобска омраза, анти-ЛГБТИК престъпления от омраза, тежки престъпления и върху насилие, основано на пола. Важно е обаче да се помни, че всички престъпления може да имат сериозни последици за жертвите. Посочените на този сайт права на жертвите важат за жертвите на всички престъпления и някои от услугите за подкрепа може да са на разположение за жертвите на престъпления, различни от изброените.

Защо ЕС предприема действие сега

По време на пандемията от Ковид-19 и националните локдауни в ЕС, обществените органи съобщиха за увеличаване на случаите на домашно насилие, сексуално малтретиране на деца, киберпрестъпност и престъпления от расистка или ксенофобска омраза. Всяка година милиони хора стават жертви на престъпления. Това може да засегне всеки от нас. Ето защо е важно да знаем какви са правата ни и къде можем да се обърнем за помощ, както за себе си, така и за любимите ни хора. Кампанията беше обявена в първата стратегия на ЕС за правата на жертвите (2020–2025 г.).

За жертвите е жизненоважно да могат да търсят подкрепата, защитата и правосъдието, от които се нуждаят. Към жертвите трябва да се подхожда с уважение и внимание. В противен случаи съществува риск от допълнителна и повторна виктимизация, при която жертвата страда допълнително поради отношението на институциите или хората към нея.

Европейската комисия стартира тази кампания, за да гарантира, че жертвите на престъпления и техните приятели и роднини са наясно с консултантските услуги и услугите за подкрепа, предлагането на подслон (включително домове за деца и семейни домове), линиите за помощ, емоционалната и психологичната подкрепа, медицинската помощ, подкрепата и консултациите при травми, както и други социални услуги, които са на разположение за тях.

Какво прави ЕС, за да защити жертвите?

През 2012 г. Европейската комисия прие Директивата за правата на жертвите. В нея са установени минимални стандарти за правата на жертвите на престъпления и са определни подкрепата и защитата, която се предлага за тях. Съгласно стратегията на ЕС за правата на жертвите (2020–2025 г.) Европейската Комисия насърчава по-добрата комуникация относно правата и нуждите на жертвите, като стартира кампания на ЕС за информираност относно правата на жертвите.