Ресурси

Този набор от инструменти е предназначен за използване от НПО, агенции за помощ, услуги за подкрепа, правителствени органи и други лица, с цел предоставяне на информация на жертвите относно техните права и подкрепата, която е на тяхно разположение.

Този медиен кит е наличен в 11 езика за целевите държави* и на английски за останалите държави от ЕС. 

Нашият медиен кит съдържа:

  • Списък с правата, които жертвите имат в ЕС
  • Готови за използване визуални материали
  • Общ преглед с информация за кампанията, включително цели, ключови послания и постижения
  • Брошура с информация за кампанията, за правата на жертвите и за престъпленията, поставени на фокус
  • Списък с организации за подкрепа, които в момента са налице само в целевите държави*

* Нашите 10 целеви държави са: Белгия, България, Чехия, Естония, Хърватия, Унгария, Латвия, Румъния, Полша, Словакия.