Πηγές

Αυτή η εργαλειοθήκη έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται από ΜΚΟ, οργανισμούς παροχής βοήθειας, υπηρεσίες υποστήριξης, κρατικές υπηρεσίες και άλλους φορείς προκειμένου να παρέχει στα θύματα πληροφορίες όσον αφορά τα δικαιώματά τους και τις διαθέσιμες μορφές υποστήριξης.

Αυτή η εργαλειοθήκη είναι διαθέσιμη σε 11 γλώσσες για τις στοχευόμενες χώρες* και στα Αγγλικά για άλλες χώρες της ΕΕ.  

Η εργαλειοθήκη μας για τους ενδιαφερόμενους περιλαμβάνει:

  • Έναν κατάλογο δικαιωμάτων των θυμάτων στην ΕΕ
  • Δημιουργικό υλικό έτοιμο προς χρήση
  • Eπισκόπηση των πληροφοριών της εκστρατεία, συμπεριλαμβανομένων των στόχων, βασικών μηνυμάτων και οροσήμων
  • Φυλλάδιο με πληροφορίες για την εκστρατεία, τα δικαιώματα των θυμάτων και για συγκεκριμένα εγκλήματα
  • Κατάλογος οργανισμών υποστήριξης, που είναι επί του παρόντος διαθέσιμος μόνο στις στοχευόμενες χώρες*

* Οι 10 χώρες-στόχοι είναι οι εξής: Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Κροατία, Ουγγαρία, Λετονία, Ρουμανία, Πολωνία, Σλοβακία.