Κράτα ανοιχτά τα μάτια σου για τις διάφορες εγκληματικές ενέργειες σε βάρος ενός ατόμου.

Πολεμικά εγκλήματα

Βία κατά του ατόμου

Βία λόγω φύλου

Ξενοφοβία

Φοβία έναντι ΛΟΑΤΚΙ ατόμων

Βία κατά των παιδιών

Και τα παιδιά έχουν ανοιχτά μάτια για θύματα πολέμου

Τα περισσότερα θύματα πολέμου στην Ουκρανία που καταφεύγουν σε χώρες της ΕΕ είναι γυναίκες και παιδιά. Τα παιδιά αυτά πηγαίνουν σχολείο στην κοινότητα υποδοχής τους, το οποίο αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής μεταξύ του τοπικού πληθυσμού και των προσφύγων.

Το βιβλίο «The Girl Who Kept Her Eyes Open» στοχεύει να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά (7-10 ετών) και τους ενήλικες (γονείς και δασκάλους) για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που εγκαταλείπουν τη χώρα τους λόγω πολέμου και τα δικαιώματά τους.

Η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα από την Ουκρανία που γνωρίζει ένα παρατηρητικό κοριτσάκι στο νέο του σχολείο δείχνει πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε προσοχή και να αναγνωρίζουμε τα θύματα εγκλημάτων -πολέμου- και να τα στηρίζουμε.

Support and help

There are local and national organisations that can help you deal with the effects of crime and violence, provide support, and explain the rights victims have.

Find help