Πληροφορίες για την εκστρατεία

Στόχος

Στόχος της εκστρατείας «Κράτα τα μάτια σου ανοιχτά» είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου τα θύματα εγκληματικών ενεργειών θα αισθάνονται ασφαλή, ότι αντιμετωπίζονται με κατανόηση και έχουν υποστήριξη. Στόχος της εκστρατείας την οποία εγκαινίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να διασφαλίσει ότι τα θύματα κατανοούν τα δικαιώματά τους, ενθαρύνονται να κάνουν χρήση αυτών και να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Επίσης, η εκστρατεία έχει στόχο να διασφαλίζεται ότι τα θύματα θα αντιμετωπίζονται με δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και σεβασμό, ότι θα ακούγεται η φωνή τους και ότι θα γνωρίζουν πού μπορούν να απευθυνθούν για υποστήριξη.

Γιατί η εκστρατεία εστιάζει στις συγκεκριμένες εγκληματικές ενέργειες

Η εκστρατεία «Κράτα τα μάτια σου ανοιχτά» εστιάζει σε εγκλήματα κατά των παιδιών, σε ξενοφοβικά εγκλήματα μίσους, εγκλήματα μίσους κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, εγκλήματα βίας και στη βία λόγω φύλου. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι όλες οι εγκληματικές ενέργειες μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις για τα θύματα. Τα δικαιώματα των θυμάτων που περιγράφονται στον ιστότοπο ισχύουν για θύματα όλων των εγκληματικών ενεργειών και ορισμένες από τις υπηρεσίες υποστήριξης μπορεί να είναι διαθέσιμες για θύματα εγκληματικών ενεργειών οι οποίες δεν παρατίθενται εδώ.

Γιατί η ΕΕ αναλαμβάνει δράση τώρα

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 και των εθνικών περιορισμών κυκλοφορίας των πολιτών σε όλη την ΕΕ, οι δημόσιες αρχές ανέφεραν αύξηση στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, κυβερνοεγκλήματος και ρατσιστικών και ξενοφοβικών εγκλημάτων μίσους. Κάθε χρόνο, εκατομμύρια άνθρωποι πέφτουν θύματα εγκληματικών ενεργειών. Πρόκειται για κάτι που μπορεί να τύχει σε όλους μας. Επομένως, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας και να ξέρουμε πού μπορούμε να απευθυνθούμε για βοήθεια, για εμάς ή για τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Η εκστρατεία ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της πρώτης Στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων (2020-2025).

Είναι σημαντικό τα θύματα να επιδιώκουν να βρουν την υποστήριξη, την προστασία και τη δικαιοσύνη που χρειάζονται. Τα θύματα πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και ευαισθησία. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος δευτερογενούς και επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης, οπότε το θύμα θα υποβληθεί σε ακόμη μεγαλύτερη ταλαιπωρία λόγω του τρόπου αντιμετώπισής του από θεσμούς ή άτομα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά αυτή την εκστρατεία για να διασφαλίσει ότι τα θύματα εγκληματικών ενεργειών, οι φίλοι και τα μέλη της οικογένειάς τους θα ενημερώνονται για τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών και υποστήριξης, τα κέντρα προστασίας (συμπεριλαμβανομένων των σπιτιών για παιδιά και οικογένειες), τις γραμμές βοήθειας, τις υπηρεσίες παροχής συναισθηματικής και ψυχολογικής υποστήριξης, ιατρικής βοήθειας, μετατραυματικής υποστήριξης και συμβουλευτικής και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες που υπάρχουν στη διάθεσή τους.

Τι κάνει η ΕΕ για να προστατέψει τα θύματα;

Το 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε την οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων. Η οδηγία αυτή επιβάλλει τα ελάχιστα πρότυπα για τα δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών και καθορίζει τις μορφές υποστήριξης και προστασίας που πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους. Σύμφωνα με τη Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων (2020-2025), η Επιτροπή προάγει την καλύτερη επικοινωνία όσον αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων και τις ανάγκες τους ξεκινώντας μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης της ΕΕ για τα δικαιώματα αυτών.