Επικοινωνία

Υποστήριξη για τα θύματα

Για πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά τα θύματα, συμβουλέψου την σελίδα υποστήριξης στον
ιστότοπό μας.

Γενικές ερωτήσεις

Για γενικές ερωτήσεις σχετικά με την εκστρατεία, επικοινώνησε με :

JUST-H2@ec.europa.eu