graphic decoration
Ben je of ken je een slachtoffer van geweld?

Geweld tegen een persoon

Onder geweld tegen een persoon kunnen dingen vallen als intimidatie, aanranding, beroving en moord.

Wat moet je doen als je getuige bent van geweld tegen een persoon of iemand kent die het slachtoffer ervan is:

Bekijk alle tips Zoek ondersteuning

Hou je ogen open voor de verschillende soorten geweld tegen mensen.

Lastigvallen

Aanranding

Beroving

Moord

Zoek ondersteuning

3 organisaties gevonden

  • Maisons de Justice en Fédération Wallonie-Bruxelles
  • CAW Centra Algemeen Welzijnswerk
  • Hulplijn 1712

1143

In 2020 werden in België 1143 moorden geregistreerd. Bron: Federale Politie

63103

In 2020 werden in België 63103 gevallen van fysiek geweld geregistreerd. Bron: Statistica .

De rechten van slachtoffers
in de Europese Unie

The rights of victims’ family members

De rechten van de familieleden van het slachtoffer

Veel van de rechten die op het slachtoffer van toepassing zijn, gelden ook voor zijn/haar familieleden, zoals het recht om gebruik te maken van ondersteunende diensten, het recht op bescherming en het recht op privacy.
Right to protection and to individual assessment icon

Het recht op bescherming en een individuele beoordeling

Slachtoffers en hun familieleden hebben het recht om beschermd te worden tegen secundaire en herhaalde victimisatie, intimidatie, vergelding en emotionele schade. Het doel van een individuele beoordeling is om na te gaan of het slachtoffer specifieke behoeften aan bescherming heeft en te bepalen of en in hoeverre het slachtoffer gebaat is bij specifieke maatregelen tijdens de strafprocedure. De waardigheid van het slachtoffer moet tijdens diens getuigenis worden beschermd.
Right to participate in criminal proceedings icon

Het recht op deelname aan een strafprocedure

Slachtoffers hebben het recht om deel te nemen aan een strafprocedure.
Right to support services icon

Het recht op ondersteunende diensten

Alle slachtoffers hebben recht op gratis en vertrouwelijke slachtofferhulp die in het belang is van het slachtoffer vóór en tijdens de strafprocedure en gedurende een passende periode erna.
Right to information icon

Het recht op informatie

Slachtoffers hebben het recht om informatie te krijgen over allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld welke ondersteuning ze kunnen krijgen en hoe ze daar gebruik van kunnen maken, schadevergoeding, herstelrecht, bescherming, hoe ze aangifte kunnen doen van strafbare feiten en juridisch advies kunnen inwinnen.
Right to understand and to be understood icon

Het recht te begrijpen en begrepen te worden

Slachtoffers hebben het recht om gehoord, begrepen en gerespecteerd te worden. Alle communicatie met de slachtoffers (mondelinge en schriftelijke) moet voor hen eenvoudig en makkelijk te begrijpen zijn.

Openhartige verhalen

Hou je ogen open. Slachtoffers hebben jouw waakzaamheid nodig.

I also want to know about