graphic decoration
Ken jij iemand die slachtoffer of getuige is geweest van oorlogsmisdaden? 

Slachtoffers/getuigen van oorlogsmisdaden 

Oorlog heeft diverse effecten op mensen. Slachtoffer of getuige zijn van misdaden gepleegd tijdens een gewapend conflict of massageweld leidt vaak niet alleen tot lichamelijk letsel, maar ook tot langdurige psychologische schade. En oorlogsvluchtelingen worden vaker slachtoffer van misdrijven als mensenhandel en arbeids- en seksuele uitbuiting.

Wat doe je als jij of iemand die je kent oorlogsslachtoffer is?

Bekijk alle tips Zoek ondersteuning

Aandacht van kinderen voor oorlogsslachtoffers

De meeste Oekraïense oorlogsslachtoffers in EU-landen zijn vrouwen en kinderen. Deze kinderen gaan naar school in hun gastgemeenschap, waardoor ze een van de eerste contactpunten worden tussen de lokale bevolking en de vluchtelingen. 

Het boek 'Het Meisje Dat Haar Ogen Openhield' is bedoeld om kinderen (7-10 jaar oud) en volwassenen (ouders en leraren) bewust te maken van de rechten van oorlogsvluchtelingen en de problemen waarmee ze te kampen hebben.  

Door het verhaal van een Oekraïens vluchtelingenkind dat op haar nieuwe school een opmerkzaam meisje ontmoet, wordt getoond hoe belangrijk aandacht voor anderen is om slachtoffers van misdrijven, in dit geval de slachtoffers van oorlogsmisdaden, te herkennen en ondersteuning te kunnen bieden.

Hou je ogen open voor slachtoffers of getuigen van oorlogsmisdaden.

Misdaden 

Oorlogskinderen 

Seksueel geweld tijdens oorlog 

Mensenhandel en uitbuiting 

Zoek ondersteuning

5 organisaties gevonden

  • Fédération européenne des enfants disparus et exploités sexuellement
  • Europese Federatie voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen
  • Maisons de Justice en Fédération Wallonie-Bruxelles
  • CAW Centra Algemeen Welzijnswerk
  • Hulplijn 1712
5,9 miljoen Oekraïense vluchtelingen in Europa. 
Bron: Vluchtelingenbureau van de VN (UNHCR), 21-08-2023
5,1 miljoen intern ontheemden in Oekraïne.
Bron: Verenigde Naties 21-08-2023  

De rechten van slachtoffers
in de Europese Unie

The rights of victims’ family members

De rechten van de familieleden van het slachtoffer

Veel van de rechten die op het slachtoffer van toepassing zijn, gelden ook voor zijn/haar familieleden, zoals het recht om gebruik te maken van ondersteunende diensten, het recht op bescherming en het recht op privacy.
Right to protection and to individual assessment icon

Het recht op bescherming en een individuele beoordeling

Slachtoffers en hun familieleden hebben het recht om beschermd te worden tegen secundaire en herhaalde victimisatie, intimidatie, vergelding en emotionele schade. Het doel van een individuele beoordeling is om na te gaan of het slachtoffer specifieke behoeften aan bescherming heeft en te bepalen of en in hoeverre het slachtoffer gebaat is bij specifieke maatregelen tijdens de strafprocedure. De waardigheid van het slachtoffer moet tijdens diens getuigenis worden beschermd.
Right to participate in criminal proceedings icon

Het recht op deelname aan een strafprocedure

Slachtoffers hebben het recht om deel te nemen aan een strafprocedure.
Right to support services icon

Het recht op ondersteunende diensten

Alle slachtoffers hebben recht op gratis en vertrouwelijke slachtofferhulp die in het belang is van het slachtoffer vóór en tijdens de strafprocedure en gedurende een passende periode erna.
Right to information icon

Het recht op informatie

Slachtoffers hebben het recht om informatie te krijgen over allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld welke ondersteuning ze kunnen krijgen en hoe ze daar gebruik van kunnen maken, schadevergoeding, herstelrecht, bescherming, hoe ze aangifte kunnen doen van strafbare feiten en juridisch advies kunnen inwinnen.
Right to understand and to be understood icon

Het recht te begrijpen en begrepen te worden

Slachtoffers hebben het recht om gehoord, begrepen en gerespecteerd te worden. Alle communicatie met de slachtoffers (mondelinge en schriftelijke) moet voor hen eenvoudig en makkelijk te begrijpen zijn.

Openhartige verhalen

Hou je ogen open. Slachtoffers hebben jouw waakzaamheid nodig.

Ik wil ook meer weten over