Meer informatie

Deze toolkit is momenteel beschikbaar in 11 talen van de focuslanden* en in het Engels voor andere landen in de EU.

Onze toolkit voor belanghebbenden bevat:

  • Een lijst van de rechten die slachtoffers in de EU hebben
  • Campagnemateriaal voor communicatie
  • Informatie over de campagne, inclusief doelstellingen, kernboodschappen en mijlpalen
  • Een folder met informatie over de campagne, de rechten van slachtoffers en specifieke misdrijven
  • Een lijst met organisaties voor slachtofferhulp, momenteel alleen beschikbaar in landen waarop deze campagne gericht is*

* De campagne is gericht op de volgende 10 landen: België, Bulgarije, Tsjechië, Estland, Kroatië, Hongarije, Letland, Roemenië, Polen en Slowakije.