graphic decoration
Ben je getuige geweest van geweld tegen een kind of ken je een kind dat slachtoffer is van geweld?

Geweld tegen kinderen

Geweld tegen kinderen omvat alle vormen van schade, zoals lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of uitbuiting, met inbegrip van seksueel misbruik van kinderen. Dat kan vele vormen aannemen en iedereen kan gewelddadig zijn, dus ook iemand uit de naaste omgeving van het kind of mensen die iets over het kind te zeggen hebben (bv. ouders, familieleden, leraren of zorgverleners).

Wat moet je doen als je weet of vermoedt dat een kind het slachtoffer is van geweld:

Bekijk alle tips Zoek ondersteuning

Hou je ogen open voor de verschillende soorten geweld tegen kinderen.

Lichamelijk misbruik

Seksueel geweld tegen een kind

Emotioneel of geestelijk misbruik

Andere vormen

Zoek ondersteuning

5 organisaties gevonden

  • Nu praat ik erover
  • Maisons de Justice en Fédération Wallonie-Bruxelles
  • ONE (Office de la naissance et de l'enfance)
  • CAW Centra Algemeen Welzijnswerk
  • Hulplijn 1712
1620 In 2020 werden bij SOS Enfants voor de regio Brussel en Wallonië 1620 meldingen gedaan van lichamelijke mishandeling van kinderen. Bron: Office de la Naissance et de L’Enfance (ONE )
2920 In 2020 werden in Vlaanderen 2920 meldingen gedaan van fysieke mishandeling of verwaarlozing van kinderen. Bron: Opgroeien
1896 In 2020 werden in België 1896 slachtoffers van seksueel geweld onder de 16 jaar geregistreerd. Bron: Federale Politie

De rechten van slachtoffers
in de Europese Unie

The rights of victims’ family members

De rechten van de familieleden van het slachtoffer

Veel van de rechten die op het slachtoffer van toepassing zijn, gelden ook voor zijn/haar familieleden, zoals het recht om gebruik te maken van ondersteunende diensten, het recht op bescherming en het recht op privacy.
Right to protection and to individual assessment icon

Het recht op bescherming en een individuele beoordeling

Slachtoffers en hun familieleden hebben het recht om beschermd te worden tegen secundaire en herhaalde victimisatie, intimidatie, vergelding en emotionele schade. Het doel van een individuele beoordeling is om na te gaan of het slachtoffer specifieke behoeften aan bescherming heeft en te bepalen of en in hoeverre het slachtoffer gebaat is bij specifieke maatregelen tijdens de strafprocedure. De waardigheid van het slachtoffer moet tijdens diens getuigenis worden beschermd.
Right to participate in criminal proceedings icon

Het recht op deelname aan een strafprocedure

Slachtoffers hebben het recht om deel te nemen aan een strafprocedure.
Right to support services icon

Het recht op ondersteunende diensten

Alle slachtoffers hebben recht op gratis en vertrouwelijke slachtofferhulp die in het belang is van het slachtoffer vóór en tijdens de strafprocedure en gedurende een passende periode erna.
Right to information icon

Het recht op informatie

Slachtoffers hebben het recht om informatie te krijgen over allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld welke ondersteuning ze kunnen krijgen en hoe ze daar gebruik van kunnen maken, schadevergoeding, herstelrecht, bescherming, hoe ze aangifte kunnen doen van strafbare feiten en juridisch advies kunnen inwinnen.
Right to understand and to be understood icon

Het recht te begrijpen en begrepen te worden

Slachtoffers hebben het recht om gehoord, begrepen en gerespecteerd te worden. Alle communicatie met de slachtoffers (mondelinge en schriftelijke) moet voor hen eenvoudig en makkelijk te begrijpen zijn.

Openhartige verhalen

Hou je ogen open. Slachtoffers hebben jouw waakzaamheid nodig.

Ik wil ook meer weten over