Houd je ogen open voor de verschillende soorten strafbare feiten tegen mensen.

Oorlogsmisdaden

Geweld tegen een persoon

Gendergerelateerd geweld

Xenofobie

LGBTQI+ fobie

Geweld tegen kinderen

Aandacht van kinderen voor oorlogsslachtoffers

De meeste Oekraïense oorlogsslachtoffers in EU-landen zijn vrouwen en kinderen. Deze kinderen gaan naar school in hun gastgemeenschap, waardoor ze een van de eerste contactpunten worden tussen de lokale bevolking en de vluchtelingen. 

Het boek 'Het Meisje Dat Haar Ogen Openhield' is bedoeld om kinderen (7-10 jaar oud) en volwassenen (ouders en leraren) bewust te maken van de rechten van oorlogsvluchtelingen en de problemen waarmee ze te kampen hebben.  

Door het verhaal van een Oekraïens vluchtelingenkind dat op haar nieuwe school een opmerkzaam meisje ontmoet, wordt getoond hoe belangrijk aandacht voor anderen is om slachtoffers van misdrijven, in dit geval de slachtoffers van oorlogsmisdaden, te herkennen en ondersteuning te kunnen bieden.

Hulp en ondersteuning

Er zijn lokale en landelijke organisaties die jou kunnen helpen omgaan met de gevolgen van misdrijven en geweld, steun bieden en uitleggen wat de rechten van het slachtoffer zijn.

Zoek hulp

De rechten van slachtoffers
in de Europese Unie

The rights of victims’ family members

De rechten van de familieleden van het slachtoffer

Veel van de rechten die op het slachtoffer van toepassing zijn, gelden ook voor zijn/haar familieleden, zoals het recht om gebruik te maken van ondersteunende diensten, het recht op bescherming en het recht op privacy.
Right to protection and to individual assessment icon

Het recht op bescherming en een individuele beoordeling

Slachtoffers en hun familieleden hebben het recht om beschermd te worden tegen secundaire en herhaalde victimisatie, intimidatie, vergelding en emotionele schade. Het doel van een individuele beoordeling is om na te gaan of het slachtoffer specifieke behoeften aan bescherming heeft en te bepalen of en in hoeverre het slachtoffer gebaat is bij specifieke maatregelen tijdens de strafprocedure. De waardigheid van het slachtoffer moet tijdens diens getuigenis worden beschermd.
Right to participate in criminal proceedings icon

Het recht op deelname aan een strafprocedure

Slachtoffers hebben het recht om deel te nemen aan een strafprocedure.
Right to support services icon

Het recht op ondersteunende diensten

Alle slachtoffers hebben recht op gratis en vertrouwelijke slachtofferhulp die in het belang is van het slachtoffer vóór en tijdens de strafprocedure en gedurende een passende periode erna.
Right to information icon

Het recht op informatie

Slachtoffers hebben het recht om informatie te krijgen over allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld welke ondersteuning ze kunnen krijgen en hoe ze daar gebruik van kunnen maken, schadevergoeding, herstelrecht, bescherming, hoe ze aangifte kunnen doen van strafbare feiten en juridisch advies kunnen inwinnen.
Right to understand and to be understood icon

Het recht te begrijpen en begrepen te worden

Slachtoffers hebben het recht om gehoord, begrepen en gerespecteerd te worden. Alle communicatie met de slachtoffers (mondelinge en schriftelijke) moet voor hen eenvoudig en makkelijk te begrijpen zijn.