graphic decoration
Czy byłeś/aś ofiarą przemocy lub znasz taką osobę?

Przemoc wobec człowieka

Przemoc wobec człowieka może obejmować nękanie, napaść, rabunek i zabójstwo.

Co zrobić, jeśli jesteś świadkiem przemocy lub znasz kogoś, kto jest ofiarą:

Zobacz wszystkie wskazówki Uzyskaj pomoc

Miej oczy szeroko otwarte na przestępstwa z użyciem przemocy.

Molestowanie

Pobicie

Rozbój

Zabójstwo

Uzyskaj pomoc

Ilość znalezionych organizacji: 4

  • Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - Fundusz Sprawiedliwości
  • Fundacja A.R.T.
  • Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
266 W 2020 roku zamordowanych zostało 266 osób (89 kobiet i 177 mężczyzn). Źródło: Statistics Poland, 2020
21% respondentów ankiety FRA z 2021 r. doświadczyło nękania w okresie pięciu lat przed badaniem. Źródło: FRA, 2021
6% respondentów ankiety FRA z 2021 r. doświadczyło przemocy fizycznej w okresie pięciu lat przed badaniem. Źródło: FRA, 2021

Prawa ofiar przestępstw
w Unii Europejskiej

The rights of victims’ family members

Prawa członków rodziny ofiar przestępstw

Wiele praw, które przysługują ofiarom przestępstw, przysługuje również członkom ich rodzin, np. dostęp do usług wsparcia, prawo do ochrony i prawo do prywatności.
Right to protection and to individual assessment icon

Prawo do ochrony i indywidualnego traktowania

Ofiary przestępstw i członkowie ich rodzin mają prawo do ochrony przed wtórną i powtórną wiktymizacją, zastraszaniem, zemstą i krzywdą emocjonalną. Indywidualne traktowanie ma na celu ustalenie, czy ofiary przestępstw mają szczególne potrzeby w zakresie ochrony oraz czy i w jakim stopniu skorzystałyby ze środków specjalnych w toku postępowania karnego. Godność ofiar przestępstw podczas zeznawania podlega ochronie.
Right to participate in criminal proceedings icon

Prawo do udziału w postępowaniu karnym

Ofiary przestępstw mają prawo do udziału w postępowaniu karnym.
Right to support services icon

Prawo do usług wsparcia

Wszystkie ofiary przestępstw mają prawo do korzystania ze świadczonych bezpłatnie i poufnie usług wsparcia, realizowanych w interesie ofiary przed wszczęciem postępowania karnego, w trakcie jego trwania i przez określony czas po jego zakończeniu.
Right to information icon

Prawo do informacji

Ofiary przestępstw mają prawo do uzyskania informacji na różne tematy, m.in. o metodach wsparcia i jego dostępie, o odszkodowaniach, o sprawiedliwości naprawczej, o ochronie oraz o tym, jak zgłosić przestępstwo i jak uzyskać pomoc prawną.
Right to understand and to be understood icon

Prawo do zrozumienia i bycia zrozumianym

Ofiary przestępstw mają prawo do bycia wysłuchanymi, zrozumianymi i szanowanymi. Komunikacja z ofiarami przestępstw (pisemna lub ustna) musi być prosta i łatwa do zrozumienia.

Przypadki otwierające oczy

Miej oczy szeroko otwarte. Ofiary przestępstw potrzebują Twojej czujności.