Materiały informacyjne

Ten zestaw narzędzi przeznaczony jest do użycia przez organizacje pozarządowe, agencje pomocy, służby wsparcia, instytucje państwowe i inne podmioty w celu przekazywania ofiarom informacji na temat ich praw i dostępnego wsparcia.

Ten zestaw narzędzi jest obecnie dostępny w 11 językach dla krajów docelowych* oraz w języku angielskim dla pozostałych krajów UE.  

Oto nasz zestaw narzędzi:

  • Lista praw, które przysługują ofiarom przestępstw w UE
  • Gotowe do użycia zasoby kreatywne
  • Przegląd informacji o kampanii, w tym jej cele, główne przesłania i kamienie milowe
  • Ulotka z informacjami o kampanii, prawach ofiar przestępstw i wybranych przestępstwach
  • Lista organizacji wspierających, obecnie dostępna tylko dla krajów docelowych*

* 10 naszych krajów docelowych: Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja, Węgry, Łotwa, Rumunia, Polska, Słowacja.