Zdroje

Tento komunikačný baíček je určený pre mimovládne organizácie, humanitárne agentúry, podporné služby, vládne inštitúcie a iné subjekty, aby mohli poskytnúť obetiam informácie o ich právach a dostupnej podpore.

Tento komunikačný balíček je v súčasnosti k dispozícii v 11 jazykoch cieľových krajín* a v angličtine pre ostatné krajiny EÚ.

Náš komunikačný balíček pre zainteresované organizácie obsahuje:

  • Zoznam práv, ktoré majú obete v EÚ
  • Kreatívne prostriedky pripravené na použitie
  • Prehľad s informáciami o kampani vrátane cieľov, kľúčových posolstiev a míľnikov
  • Leták s informáciami o kampani, právach obetí a vybraných trestných činoch
  • Zoznam podporných organizácií, momentálne k dispozícii len v cieľových krajinách*

* Medzi našich 10 cieľových krajín patrí: Belgicko, Bulharsko, Česko, Estónsko, Chorvátsko, Maďarsko, Lotyšsko, Rumunsko, Poľsko, Slovensko.