Acmhainní

Tá an tsraith straitéisí seo saincheaptha le bheith in úsáid ag eagraíochtaí neamhrialtasacha, gníomhaireachtaí cabhrach, seirbhísí tacaíochta, ranna rialtais agus eile chun faisnéis a sholáthar d’íospartaigh maidir lena gcearta agus maidir leis an tacaíocht atá ar fáil dóibh.

Tá an tacar seo ar fáil in 11 teanga do na sprioc-thíortha* agus i mBéarla le haghaidh tíortha eile an AE.  

Mar chuid dár sraitheanna straitéisí le haghaidh páirtithe leasmhara tá na nithe seo a leanas:

  • Liosta de na cearta atá ag íospartaigh san AE
  • Sócmhainní cruthaitheacha atá réidh le húsáid
  • Forléargas le faisnéis maidir leis an bhfeachtas, lena n-áirítear cuspóirí, eochair-theachtaireachtaí, agus clocha míle
  • Bileog le heolas ar an bhfeachtas, ar chearta íospartach agus ar choireanna fócais
  • Liosta d’eagraíochtaí tacaíochta, ar fáil i sprioc-thíortha amháin faoi láthair*

* 10 sprioc-thír atá againn, mar atá: An Bheilg, An Bhulgáir, An tSeicia, An Eastóin, An Chróit, An Ungáir, An Laitvia, An Rómáin, An Pholainn, An tSlóvaic.