Ištekliai

Šis priemonių rinkinys skirtas NVO, pagalbos agentūroms, paramos tarnyboms, vyriausybinėms įstaigoms ir kitiems asmenims ir naudojamas teikti informaciją aukoms apie jų teises ir joms teikiamą paramą.

Šiuo metu šis priemonių rinkinys tikslinėms šalims* parengtas 11 kalbų, o kitoms ES šalims – anglų kalba.  

Mūsų suinteresuotųjų šalių priemonių rinkinį sudaro:

  • ES nukentėjusių asmenų teisių sąrašas
  • Paruošti naudoti kūrybiniai ištekliai
  • Apžvalga, kurioje pateikiama informacija apie kampaniją, įskaitant tikslus, pagrindines žinutes ir etapus
  • Lankstinukas su informacija apie kampaniją, nukentėjusiųjų teises ir pagrindinius nusikaltimus
  • Paramos organizacijų sąrašas, šiuo metu prieinamas tik tikslinėse šalyse*

* Mūsų 10 tikslinių šalių: Belgija, Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Vengrija, Latvija, Rumunija, Lenkija, Slovakija.