Hjælpemidler

Dette værktøjssæt er designet til at blive brugt af NGO'er, hjælpeagenturer, supporttjenester, offentlige myndigheder og andre til at give oplysninger til ofre om deres rettigheder og den støtte, der er til rådighed for dem.

Denne værktøjskasse er i øjeblikket tilgængelig på 11 sprog for mållandene* og på engelsk for andre EU-lande.  

Vores værktøjskasse til interessenter indeholder:

  • En liste over rettigheder, som ofre i EU har
  • Brugsklare kreative ressourcer
  • En oversigt med oplysninger om kampagnen, herunder mål, nøglebudskaber og milepæle
  • En pjece med information om kampagnen, ofrenes rettigheder og centrale typer af forbrydelser
  • En liste over støtteorganisationer, som lige nu er tilgængelige i mållande*

* Vore 10 mållande er: Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Kroatien, Ungarn, Letland, Rumænien, Polen, Slovakiet.