Hjälpmedel

Denna verktygslåda är utformad för att användas av icke-statliga organisationer, hjälporgan, stödtjänster, statliga myndigheter och andra för att tillhandahålla information till brottsoffren om deras rättigheter och det stöd som är tillgängligt för dem.

Denna verktygslåda finns för närvarande på elva språk för målländer* och på engelska för andra EU-länder.  

Vår verktygslåda för intressenter innehåller:

  • En lista över rättigheter som brottsoffer i EU har
  • Kreativa resurser som är klara att använda
  • En översikt med information om kampanjen, inklusive mål, huvudbudskap och milstolpar
  • En broschyr med information om kampanjen, brottsoffers rättigheter och brott i fokus
  • En lista över stödorganisationer, i dagsläget endast tillgängliga i målländer*

* Våra tio målländer är: Belgien, Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien, Ungern.