Abimaterjalid

See materjal on mõeldud kasutamiseks valitsusvälistele organisatsioonidele, abiasutustele, tugiteenustele, valitsusasutustele ja teistele, et anda ohvritele teavet nende õiguste ja neile saadavaloleva toe kohta.

See töövahend on praegu sihtriikide* jaoks saadaval 11 keeles ja muude ELi riikide jaoks inglise keeles.

Sidusrühma töövahend sisaldab järgmisi materjale.

  • Ohvrite ELis kehtivate õiguste loend
  • Kasutusvalmis loomevarad
  • Kampaania teavet, sealhulgas lõppeesmärke, põhisõnumeid ja vahe-eesmärke sisaldav ülevaade
  • Kampaania, ohvrite õiguste ja raskete kuritegude kohta teavet andev brošüür
  • Tugiorganisatsioonide loend, mis on praegu saadaval ainult sihtriikides*

* Meie kümme sihtriiki on: Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Eesti, Horvaatia, Ungari, Läti, Rumeenia, Poola, Slovakkia.