Viri

Ta komplet pripomočkov je namenjen nevladnim organizacijam, agencijam za nudenje pomoči, službam za podporo, vladnim službam in drugim, da lahko žrtvam zagotavljajo informacije o njihovih pravicah in pomoči, ki jim je na voljo.

Ta komplet pripomočkov je trenutno na voljo v 11 jezikih za ciljne države* in v angleščini za druge države EU.

Naš komplet pripomočkov za deležnike vsebuje:

  • Seznam pravic, ki jih imajo žrtve v EU
  • Kreativna sredstva, pripravljena za uporabo
  • Pregled z informacijami o kampanji, vključno s cilji, ključnimi sporočili in mejniki
  • Zloženka z informacijami o kampanji, pravicah žrtev in hujših kaznivih dejanjih
  • Seznam podpornih organizacij, trenutno na voljo samo v ciljnih državah*

*Naših 10 ciljnih držav: Belgija, Bolgarija, Češka, Estonija, Hrvaška, Madžarska, Latvija, Romunija, Poljska, Slovaška.