Resursi

Šī rīkkopa ir paredzēta NVO, palīdzības organizācijām, atbalsta dienestiem, valsts institūcijām un citiem dienestiem, lai sniegtu informāciju cietušajiem par viņu tiesībām un viņiem pieejamo atbalstu.

Šī rīkkopa pašlaik ir pieejama 11 valodās kampaņas dalībvalstīm* un angļu valodā pārējām ES dalībvalstīm.

Ieinteresēto personu rīkkopa ietver:

  • Tiesību saraksts, kadas tās ir cietušajiem ES
  • Kampaņas radošie risinājumi
  • Pārskats ar informāciju par kampaņu, ieskaitot mērķus, galvenos vēstījumus un atskaites punktus
  • Brošūra ar informāciju par kampaņu, cietušo tiesībām un galvenajiem noziegumiem
  • Saraksts ar atbalsta organizācijām, kas pašlaik ir pieejamas tikai kampaņas dalībvalstīm*

* 10 mūsu kampaņas dalībvalstis: Beļģija, Bulgārija, Čehija, Igaunija, Horvātija, Ungārija, Latvija, Rumānija, Polija, Slovākija.