Om kampagnen

Mål

Kampagnen "Hold øjnene åbne" har til formål at skabe et miljø, hvor ofre for kriminalitet føler sig trygge, forstået og støttet. Kampagnen, der blev lanceret af Europa-Kommissionen, har til formål at sikre, at ofrene forstår deres rettigheder, og at de føler sig bemyndiget til at bruge dem og til at søge retfærdighed. Kampagnen har også til formål at sikre, at ofrene behandles retfærdigt, værdigt og respektfuldt, at deres stemmer bliver hørt, og at de ved, hvor de kan søge støtte.

Hvorfor fokuserer kampagnen på disse forbrydelser

Kampagnen "Hold øjnene åbne" fokuserer på forbrydelser mod børn, fremmedfjendske hadforbrydelser, anti-LGBTIQ-hadeforbrydelser, voldskriminalitet og kønsbaseret vold. Det er dog vigtigt at huske på, at alle forbrydelser kan have alvorlige følger for ofrene. Ofrenes rettigheder, der er beskrevet på dette websted, gælder for ofrene for alle forbrydelser, og nogle af støttetjenesterne kan være tilgængelige for ofre for andre forbrydelser end dem, der er anført.

Derfor handler EU nu

Under Covid-19-pandemien og de nationale nedlukninger i hele EU rapporterede de offentlige myndigheder om en stigning i vold i hjemmet, seksuelt misbrug af børn, cyberkriminalitet og racistisk og fremmedfjendsk hadforbrydelse. Hvert år er millioner af mennesker ofre for kriminalitet. Det kan påvirke os alle. Derfor er det vigtigt, at vi kender vores rettigheder, og hvor vi kan få hjælp, til os selv eller til dem, vi holder af. Kampagnen blev annonceret i den første EU-strategi om ofres rettigheder (2020-2025).

Det er afgørende, at ofrene er i stand til at søge den støtte, beskyttelse og retfærdighed, de har brug for. Ofre skal behandles med respekt og omtanke. Hvis ikke, er der risiko for sekundær og gentagen offergørelse, hvor ofret lider yderligere overlast på grund af, hvordan institutioner eller enkeltpersoner håndterer offeret.

Europa-Kommissionen lancerer denne kampagne for at sikre, at ofrene for forbrydelser og deres venner og familie er opmærksomme på de rådgivnings- og støttetjenester, krisecentre (herunder børne- og familiehuse), hjælpelinjer, følelsesmæssig og psykologisk støtte, lægehjælp, traumestøtte og rådgivning og andre sociale ydelser, som er tilgængelige for dem.

Hvad gør EU for at beskytte ofrene?

I 2012 vedtog Europa-Kommissionen direktivet om ofres rettigheder. Dette fastlægger minimumsstandarder for rettigheder for ofre for kriminalitet og fastlægger, hvilken støtte og beskyttelse, der skal være til rådighed for dem. I henhold til EU’s strategi for ofres rettigheder (2020-2025) fremmer Kommissionen bedre kommunikation om ofres rettigheder og ofres behov ved at iværksætte en EU-oplysningskampagne om ofres rettigheder.