Hold øjnene åbne for de forskellige forbrydelser mod en person.

Vold mod børn

Kønsbaseret vold

Fremmedhad

LGBTIQ-fobi

Vold mod en person

Hjælp og support

Der findes lokale og nationale organisationer, der kan hjælpe dig med at håndtere virkningerne af kriminalitet og vold, give støtte og forklare de rettigheder, ofre har.

Find hjælp

Ofres rettigheder
i Den Europæiske Union

The rights of victims’ family members

Rettighederne for ofrenes familiemedlemmer

Mange af de rettigheder, der gælder for ofre, gælder også for deres familiemedlemmer, såsom retten til adgang til støttetjenester, retten til beskyttelse og retten til privatliv.
Right to protection and to individual assessment icon

Ret til beskyttelse og individuel vurdering

Ofre og deres familiemedlemmer har ret til at blive beskyttet mod sekundær og gentagen offergørelse, intimidering, gengældelse og følelsesmæssig skade. Formålet med den individuelle vurdering er at fastslå, om ofrene har særlige beskyttelsesbehov, og om og i hvilket omfang de vil kunne drage fordel af særlige foranstaltninger i forbindelse med straffesager. Ofrenes værdighed skal beskyttes, når de vidner.
Right to participate in criminal proceedings icon

Ret til at deltage i straffesager

Ofre har ret til at deltage i straffesager.
Right to support services icon

Ret til supportydelser

Alle ofre har ret til fortrolige offerstøttetjenester, der er gratis, og som handler i ofrenes interesse før, under og i et passende tidsrum efter straffesagen.
Right to information icon

Ret til oplysninger

Ofre har ret til at modtage oplysninger om en række emner, herunder, men ikke begrænset til, hvilken støtte der er tilgængelig, og hvordan man får adgang til den, kompensation, genoprettende retfærdighed, beskyttelse, hvordan man anmelder strafbare forhold, og hvordan man får adgang til juridisk rådgivning.
Right to understand and to be understood icon

Ret til at forstå og blive forstået

Ofre har ret til at blive hørt, forstået og respekteret. Al kommunikation med ofrene (skriftligt og mundtligt) skal være enkel og let forståelig for dem.