Atverk akis įvairiems nusikaltimams prieš žmogų.

Kariniai nusikaltimai

Smurtas prieš asmenį

Smurtas dėl lyties

Ksenofobija

LGBTIQ fobija

Smurtas prieš vaikus

Vaikai atmerkia akis karo aukoms

Dauguma prieglobstį ES šalyse radusių Ukrainos karo aukų yra moterys ir vaikai. Šie vaikai lanko mokyklą priimančioje bendruomenėje, kuri tampa vienu iš pirmųjų vietos gyventojų ir pabėgėlių kontaktinių taškų.

Knyga „Mergina, kuri atmerkė akis“ siekia padidinti vaikų (7–10 metų) ir suaugusiųjų (tėvų ir mokytojų) supratimą apie problemas, su kuriomis susiduria nuo karo bėgantys žmonės, ir jų teises.

Pasakojimas apie Ukrainos pabėgėlio vaiką, susipažinusį su ypač pastabia mergaite naujoje mokykloje, parodo, kaip svarbu atkreipti dėmesį į kitus, siekiant atpažinti nusikaltimų aukas – šiuo atveju su karu susijusių nusikaltimų aukas ir pasiūlyti jiems paramą.

Pagalba ir parama

Yra vietos ir nacionalinių organizacijų, kurios gali padėti kovoti su nusikaltimų ir smurto padariniais, teikti paramą ir paaiškinti aukų teises.

Ieškoti pagalbos

Aukų teisės
Europos Sąjungoje

The rights of victims’ family members

Aukų šeimos narių teisės

Daugelis aukoms taikomų teisių taip pat taikomos jų šeimos nariams, pavyzdžiui, teisė gauti paramos paslaugas, teisė į apsaugą ir teisė į privatumą.
Right to protection and to individual assessment icon

Teisė į apsaugą ir individualų vertinimą

Aukos ir jų šeimos nariai turi teisę būti apsaugoti nuo antrinio ir pakartotinio pavertimo auka, bauginimo, keršto ir emocinės žalos. Individualaus vertinimo tikslas – nustatyti, ar aukos turi specialių apsaugos poreikių, taip pat nustatyti, ar ir kokiu mastu jos galėtų pasinaudoti specialiomis priemonėmis baudžiamojo proceso metu. Kai aukos liudija, turi būti saugomas jų orumas.
Right to participate in criminal proceedings icon

Teisė į apsaugą ir individualų vertinimą

Aukos turi teisę dalyvauti baudžiamajame procese.
Right to support services icon

Teisė į paramos paslaugas

Visos aukos turi teisę į konfidencialias paramos aukoms paslaugas, kurios yra nemokamos ir veikiančios aukų interesams, prieš baudžiamąjį procesą, jo metu ir atitinkamą laiką po jo.
Right to information icon

Teisė į informaciją

Aukos turi teisę gauti informaciją įvairiomis temomis, įskaitant (bet neapsiribojant) informaciją apie tai, kokia parama teikiama ir kaip ją gauti, kompensaciją, atkuriamąjį teisingumą, apsaugą, informaciją kaip pranešti apie nusikalstamas veikas ir kaip gauti teisinę konsultaciją.
Right to understand and to be understood icon

Teisė suprasti ir būti suprastam

Aukos turi teisę būti išklausytos, suprastos ir gerbiamos. Visas bendravimas su aukomis (raštu ir žodžiu) turi būti paprastas ir joms lengvai suprantamas.