Apie kampaniją

Tikslas

Kampanijos „Atverk akis“ tikslas – sukurti aplinką, kurioje nusikaltimų aukos jaustųsi saugios, suprastos ir palaikomos. Europos Komisijos pradėtos kampanijos tikslas – užtikrinti, kad aukos suprastų savo teises ir jaustųsi galinčios jomis naudotis bei siekti teisingumo. Kampanija taip pat siekiama užtikrinti, kad su aukomis būtų elgiamasi sąžiningai, oriai ir pagarbiai, kad būtų girdimi jų balsai ir kad jos žinotų, kur kreiptis paramos.

Kodėl kampanijoje dėmesys skiriamas šiems nusikaltimams?

Kampanijoje „Atverk akis“ daugiausia dėmesio skiriama nusikaltimams prieš vaikus, ksenofobinės neapykantos nusikaltimams, neapykantos LGBTIQ asmenims nusikaltimams, smurtiniams nusikaltimams ir smurtui dėl lyties. Tačiau svarbu nepamiršti, kad visi nusikaltimai gali turėti rimtų pasekmių aukoms. Šioje svetainėje nurodytos nukentėjusiųjų teisės taikomos visų nusikaltimų aukoms, o kai kurios paramos paslaugos gali būti teikiamos ne išvardytų, o kitų nusikaltimų aukoms.

Kodėl ES imasi veiksmų dabar?

COVID-19 pandemijos ir nacionalinių karantinų visoje ES metu valdžios institucijos pranešė apie smurto artimoje aplinkoje, seksualinės prievartos prieš vaikus, elektroninių nusikaltimų, rasistinės ir ksenofobinės neapykantos nusikaltimų skaičiaus didėjimą. Kiekvienais metais milijonai žmonių tampa nusikaltimų aukomis; tai gali paveikti bet kurį iš mūsų. Štai kodėl svarbu žinoti savo teises ir kur kreiptis pagalbos sau ar savo artimiesiems. Kampanija paskelbta pirmojoje ES aukų teisių strategijoje (2020–2025 m.).

Labai svarbu, kad aukos galėtų ieškoti reikalingos paramos, apsaugos ir teisingumo. Su aukomis turi būti elgiamasi pagarbiai ir tinkamai. Priešingu atveju kyla antrinio ir pakartotinio tapimo auka rizika, kai auka patiria tolesnę žalą dėl to, kaip institucijos ar asmenys elgiasi su ja.

Europos Komisija pradeda šią kampaniją siekdama užtikrinti, kad nusikaltimų aukos ir jų draugai bei šeimos nariai žinotų apie konsultavimo ir paramos paslaugas, prieglaudas (įskaitant vaikų ir šeimos namus), pagalbos linijas, emocinę ir psichologinę paramą, medicininę pagalbą, paramą ir konsultavimą dėl traumų bei kitas jiems prieinamas socialines paslaugas.

Ką daro ES, kad apsaugotų aukas?

2012 m. Europos Komisija priėmė Nusikaltimų aukų teisių direktyvą. Šia direktyva nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių standartai ir nustatoma, kokia parama ir apsauga joms turėtų būti suteikta. Pagal ES aukų teisių strategiją (2020–2025 m.) Komisija skatina geresnį informavimą apie aukų teises ir jų poreikius pradėdama ES informavimo apie aukų teises kampaniją.