Par kampaņu

Mērķis

Kampaņas “Turi acis vaļā” mērķis ir radīt vidi, kurā noziegumos cietušie jūtas drošībā, saprasti un atbalstīti. Šīs Eiropas Komisijas veidotās kampaņas mērķis ir nodrošināt, ka cietušie izprot savas tiesības, jūtas tiesīgi tās izmantot un meklēt taisnīgumu. Kampaņas mērķis ir arī garantēt, ka pret cietušajiem izturas godīgi un cieņpilni, ka viņu teiktais tiek uzklausīts un viņi zina, kur var meklēt atbalstu.

Kāpēc kampaņa fokusējas uz šiem noziegumiem

Kampaņā “Turi acis vaļā” galvenā uzmanība ir pievērsta noziegumiem pret bērniem, ksenofobiskiem naida noziegumiem, pret LGBT+ vērstiem naida noziegumiem, vardarbīgiem noziegumiem un ar dzimumu saistītai vardarbībai. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka visi noziegumi var radīt nopietnas sekas cietušajiem. Šajā vietnē izklāstītās cietušo tiesības attiecas uz visos noziegumos cietušajiem, un daži no atbalsta pakalpojumiem var būt pieejami citos noziegumos cietušajiem, kas nav šeit minēti.

Kāpēc ES rīkojas tagad

Covid-19 pandēmijas un valsts mēroga pārvietošanās ierobežojumu laikā visā Eiropas Savienībā valsts iestādes ziņoja par vardarbības ģimenē, bērnu seksuālas vardarbības, kibernoziegumu, rasistisku un ksenofobisku naida noziegumu pieaugumu. Katru gadu miljoniem cilvēku cieš noziegumos, un tie var ietekmēt ikvienu no mums. Tāpēc ir svarīgi zināt savas tiesības un to, kur varam vērsties pēc palīdzības sev vai saviem tuviniekiem. Kampaņa tika izziņota pirmajā ES stratēģijā par cietušo tiesībām (2020.–2025. gads).

Ir ļoti svarīgi, lai cietušie spētu rast viņiem nepieciešamo atbalstu, aizsardzību un tiesiskumu. Pret cietušajiem jāizturas cieņpilni un taktiski. Pretējā gadījumā pastāv sekundāras un atkārtotas viktimizācijas risks, kad cietušais piedzīvo turpmāku kaitējumu iestāžu darbinieku vai privātpersonu izturēšanās pret cietušo dēļ.

Eiropas Komisija uzsāk šo kampaņu, lai nodrošinātu, ka noziegumos cietušie, viņu draugi un ģimenes locekļi būtu informēti par konsultācijām un atbalsta pakalpojumiem, patversmēm (tostarp bērnu un ģimenes mājām), palīdzības dienestiem, emocionālo un psiholoģisko atbalstu, medicīnisko palīdzību, traumu atbalstu un konsultācijām, kā arī citiem sociālajiem pakalpojumiem, kas viņiem ir pieejami.

Ko ES dara, lai aizsargātu cietušos

Eiropas Komisija 2012. gadā pieņēma Cietušo tiesību direktīvu. Tajā ir noteikti noziegumos cietušo tiesību minimālie standarti un izklāstīts, kādam atbalstam un aizsardzībai viņiem būtu jābūt pieejamai. Saskaņā ar ES stratēģiju par cietušo tiesībām (2020.–2025. gads) Komisija veicina labāku komunikāciju attiecībā uz cietušo tiesībām un cietušo vajadzībām, uzsākot ES izpratnes veicināšanas kampaņu par cietušo tiesībām.