Imejte oči odprte za različna kazniva dejanja proti osebam.

Vojni zločini

Nasilje nad osebo

Nasilje na podlagi spola

Ksenofobija

Fobija pred LGBTIQ

Nasilje nad otroki

Otroci so pozorni na žrtve vojne

Večina ukrajinskih žrtev vojne, ki se zatečejo v države EU, je žensk in otrok. In ti otroci se šolajo v gostiteljski skupnosti, ki postane ena prvih stičnih točk med lokalnim prebivalstvom in begunci.

Namen knjige z naslovom »The Girl Who Kept Her Eyes Open« (Deklica, ki je bila pozorna) je ozavestiti otroke (7–10 let) in odrasle (starše in učitelje) o težavah ljudi, ki bežijo pred vojno, in njihovih pravicah.

Zgodba o ukrajinskem begunskem otroku, ki v novi šoli spozna zelo pozorno deklico, pokaže, kako pomembno je pozorno poslušati druge, da bi lahko prepoznali žrtve zločinov – v tem primeru žrtve vojnih zločinov – in jim ponudili podporo.

Pomoč in podpora

Obstajajo lokalne in nacionalne organizacije, ki vam lahko pomagajo pri spoprijemanju s posledicami kaznivih dejanj in nasilja, zagotavljajo pomoč in pojasnjujejo pravice žrtev.

Poiščite pomoč

Pravice žrtev
v Evropski uniji

The rights of victims’ family members

Pravice družinskih članov žrtev

Številne pravice, ki veljajo za žrtve, veljajo tudi za njihove družinske člane, na primer pravica do pomoči, pravica do zaščite in pravica do zasebnosti.
Right to protection and to individual assessment icon

Pravica do zaščite in individualne presoje

Žrtve in njihovi družinski člani imajo pravico do zaščite pred sekundarno in ponovno viktimizacijo, ustrahovanjem, maščevanjem in čustveno škodo. Namen individualne presoje je prepoznati, ali imajo žrtve posebne potrebe po zaščiti, in ugotoviti, ali in v kolikšni meri bi bile upravičene do posebnih ukrepov med kazenskim postopkom. Med pričanjem je treba zaščititi dostojanstvo žrtev.
Right to participate in criminal proceedings icon

Pravica do zaščite in individualne presoje

Žrtve imajo pravico sodelovati v kazenskem postopku.
Right to support services icon

Pravica do pomoči

Vse žrtve imajo pravico do brezplačne zaupne pomoči žrtvam, ki deluje v interesu žrtev, pred in med kazenskim postopkom ter ustrezen čas po njem.
Right to information icon

Pravica do informacij

Žrtve imajo pravico do informacij o različnih temah, na primer o tem, kakšna pomoč je na voljo in kako do nje, o odškodnini, postopkih za poprave krivice, zaščiti, kako prijaviti kazniva dejanja in kako do pravnega svetovanja.
Right to understand and to be understood icon

Pravica razumeti in biti razumljen

Žrtve imajo pravico biti slišane, razumljene in spoštovane. Vsa komunikacija z žrtvami (pisna in ustna) mora biti preprosta in razumljiva.