Pidä silmäsi auki erilaisten henkilöihin kohdistuvien rikosten varalta.

Sotarikokset

Henkilöön kohdistuva väkivalta

Sukupuoliväkivalta

Muukalaisviha

LGBTIQ-fobia

Lapsiin kohdistuva väkivalta

Lapset huomaavat sodan uhrit

Suurin osa EU-maihin pakenevista ukrainalaisista sodan uhreista ovat naisia ja lapsia. Ja nämä lapset käyvät koulua asuinyhteisöissään, joten ne ovat ensimmäisiä paikkoja, joissa paikallisväestö ja pakolaiset kohtaavat.

Kirja "Tyttö, joka piti silmänsä auki" pyrkii lisäämään lasten (7–10-vuotiaiden) ja aikuisten (vanhempien ja opettajien) tietoisuutta sotaa pakenevien ihmisten ongelmista ja heidän oikeuksistaan.

Kirja kertoo tarinan ukrainalaistytöstä, joka tapaa uudessa koulussaan tarkkanäköisen pikkutytön. Samalla se kuvaa, kuinka tärkeää on nähdä muut ihmiset, jotta rikosten uhrit – tässä tapauksessa sota-ajan rikosten uhrit – tunnistetaan ja heille voidaan tarjota apua.

Ohjeita ja tukea

Paikalliset ja valtakunnalliset järjestöt voivat auttaa sinua käsittelemään rikollisuuden ja väkivallan vaikutuksia, antamaan tukea ja kertomaan uhrien oikeuksista.

Hae apua

Uhrin oikeudet
Euroopan unionissa

The rights of victims’ family members

Uhrin perheenjäsenten oikeudet

Monet uhrin oikeuksista koskevat myös heidän perheenjäseniään, kuten oikeus tukipalveluihin, oikeus suojeluun ja oikeus yksityisyyteen.
Right to protection and to individual assessment icon

Oikeus suojeluun ja yksilölliseen arviointiin

Uhreilla ja heidän perheenjäsenillään on oikeus saada suojaa toissijaiselta ja toistuvalta uhriksi joutumiselta, pelottelulta, kostolta ja henkiseltä vahingolta. Yksilöllisen arvioinnin tarkoituksena on tunnistaa, onko uhrilla erityisiä suojelun tarpeita ja selvittää, hyötyisivätkö he erityistoimenpiteistä rikosoikeudenkäynnin aikana ja missä määrin. Uhrien ihmisarvoa on suojeltava heidän todistaessaan.
Right to participate in criminal proceedings icon

Oikeus suojeluun ja yksilölliseen arviointiin

Uhrilla on oikeus osallistua rikosoikeudenkäyntiin.
Right to support services icon

Oikeus tukipalveluihin

Kaikilla uhreilla on oikeus luottamuksellisiin uhrien tukipalveluihin, jotka ovat maksuttomia ja ajavat uhrin etua, ennen rikosoikeudenkäyntiä, sen aikana ja soveltuvan ajan sen jälkeen.
Right to information icon

Oikeus tietoihin

Uhreilla on oikeus saada laajasti tietoa, kuten mitä tukea on saatavilla ja miten sitä voi käyttää, korvauksista, palauttavasta oikeudesta, suojelusta, rikoksesta ilmoittamisesta ja siitä, miten oikeusneuvontaa voi saada.
Right to understand and to be understood icon

Oikeus ymmärtää ja tulla ymmärretyksi

Uhrilla on oikeus tulla kuulluksi, ymmärretyksi ja kunnioitetuksi. Kaiken uhrien kanssa tapahtuvan viestinnän (kirjallinen ja suullinen) on oltava helppoa ja ymmärrettävää.