Tietoja kampanjasta

Tavoite

Keep your eyes open -kampanjan tavoitteena on luoda ympäristö, jossa rikoksen uhrit tuntevat olonsa turvalliseksi, ymmärretyksi ja tuetuksi. Euroopan komission käynnistämän kampanjan tavoitteena on auttaa uhreja ymmärtämään oikeutensa ja tuntemaan olevansa oikeutettuja käyttämään niitä ja hakemaan oikeutta. Kampanjan tavoitteena on myös varmistaa, että uhreja kohdellaan oikeudenmukaisesti, arvokkaasti ja kunnioittavasti, että heidän äänensä kuullaan ja että he tietävät, mistä he voivat hakea tukea.

Miksi kampanja keskittyy näihin rikoksiin?

Keep your eyes open -kampanja keskittyy rikoksiin lapsia kohtaan, muukalaisvastaisiin viharikoksiin, LGBTIQ-viharikoksiin, väkivaltarikoksiin ja sukupuoliväkivaltaan. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kaikilla rikoksilla voi olla vakavia seurauksia uhreille. Tällä sivustolla mainitut uhrien oikeudet koskevat kaikkien rikosten uhreja, ja osa tukipalveluista voi olla muidenkin kuin mainittujen rikosten uhrien käytettävissä.

Miksi EU ryhtyy toimiin nyt?

Covid-19-pandemian ja kansallisten sulkutilojen aikana kaikkialla EU:ssa viranomaiset ilmoittivat perheväkivallan, lasten seksuaalisen hyväksikäytön, verkkorikollisuuden sekä rasististen ja muukalaisvihamielisten viharikosten kasvusta. Joka vuosi miljoonat ihmiset ovat rikoksen uhreja, ja se voi vaikuttaa meihin kaikkiin. Siksi on tärkeää, että tunnemme oikeutemme ja voimme pyytää apua itsellemme tai läheisillemme. Kampanja julkistettiin ensimmäisessä uhrien oikeuksia koskevassa EU-strategiassa (2020-2025).

On tärkeää, että uhrit pystyvät hakemaan tarvitsemaansa tukea, suojaa ja oikeutta. Uhreja on kohdeltava kunnioittavasti ja huomaavaisesti. Muussa tapauksessa on olemassa toissijaisen ja toistuvan uhriksi joutumisen riski, jolloin uhri kärsii lisää vahinkoa sen vuoksi, miten laitokset tai yksilöt kohtelevat uhria.

Euroopan komissio käynnistää tämän kampanjan varmistaakseen, että rikosten uhrit ja heidän ystävänsä ja perheenjäsenensä ovat tietoisia neuvonta- ja tukipalveluista, turvakodeista (mukaan lukien lasten- ja perhekodit), auttavista puhelimista, henkisistä ja psykologisista tukimuodoista, lääketieteellisestä avusta, traumatuesta ja neuvonnasta sekä muista saatavillaan olevista sosiaalipalveluista.

Mitä EU tekee uhrien suojelemiseksi?

Vuonna 2012 Euroopan komissio hyväksyi Uhrien oikeudet -direktiivin. Tämä asettaa vähimmäisvaatimukset rikoksen uhrien oikeuksille ja määrittää, mitä tukea ja suojaa uhreille pitäisi tarjota. EU:n uhrien oikeuksia koskevan strategian (2020-2025) mukaisesti komissio tehostaa viestintää uhrien oikeuksista ja uhrien tarpeista käynnistämällä EU- kampanjan uhrien oikeuksista.