Dwar il-kampanja

Għan

Il-kampanja ‘Żomm għajnejk miftuħin’ għandha l-għan li toħloq ambjent fejn il-vittmi ta’ reati jħossuhom sikuri, mifhuma u appoġġjati. Imnedija mill-Kummissjoni Ewropea, l-għan tal-kampanja huwa li tiżgura li l-vittmi jifhmu d-drittijiet tagħhom u li jħossu li huma jistgħu jużawhom u li jfittxu l-ġustizzja. Il-kampanja għandha wkoll l-għan li tiggarantixxi li l-vittmi jiġu ttrattati b’ġustizzja, dinjità u rispett, li l-vuċi tagħhom tingħata widen u li jkunu jafu fejn jistgħu jfittxu l-appoġġ.

Għaliex il-kampanja qed tiffoka fuq dawn ir-reati?

Il-kampanja ‘Żomm għajnejk miftuħin’ tiffoka fuq reati kontra t-tfal, reati ta’ mibegħda ksenofobika, reati ta’ mibegħda kontra persuni LGBTIQ, reati vjolenti u vjolenza bbażata fuq il-ġeneru. Madankollu, huwa importanti li wieħed jiftakar li r-reati kollha jista' jkollhom riperkussjonijiet serji għall-vittmi. Id-drittijiet tal-vittmi deskritti f’dan is-sit japplikaw għall-vittmi tar-reati kollha u xi wħud mis-servizzi ta’ appoġġ jistgħu jkunu disponibbli għall-vittmi ta’ reati oħra apparti dawk elenkati.

Għaliex l-UE qed tieħu azzjoni issa

Matul il-pandemija tal-Covid-19 u l-lockdowns nazzjonali madwar l-UE, l-awtoritajiet pubbliċi rrappurtaw żieda fil-vjolenza domestika, l-abbuż sesswali tat-tfal, iċ-ċiberkriminalità, u reati ta’ mibegħda razzista u ksenofobika. Kull sena, miljuni ta’ nies jispiċċaw vittmi ta’ xi reat; hija xi ħaġa li tista’ taffettwa lil kull wieħed u waħda minna. Għalhekk huwa importanti li nkunu nafu d-drittijiet tagħna u fejn nistgħu nirrikorru għall-għajnuna, għalina jew għall-maħbubin tagħna. Il-kampanja tħabbret fl-ewwel Strateġija tal-UE dwar id-drittijiet tal-vittmi (2020-2025).

Huwa kruċjali li l-vittmi jkunu jistgħu jfittxu l-appoġġ, il-protezzjoni u l-ġustizzja li jeħtieġu. Il-vittmi għandhom jiġu ttrattati b’rispett u konsiderazzjoni. Jekk le, hemm riskju ta’ vittimizzazzjoni sekondarja u ripetuta, fejn il-vittma ssofri aktar ħsara minħabba kif l-istituzzjonijiet jew l-individwi jittrattaw lill-vittma.

Il-Kummissjoni Ewropea qed tniedi din il-kampanja biex tiżgura li l-vittmi tar-reati, u l-ħbieb u l-familjari tagħhom, ikunu konxji tas-servizzi disponibbli għalihom, inkluż: pariri u appoġġ, xelters (inklużi djar għat-tfal u għall-familji), linji telefoniċi, appoġġ emozzjonali u psikoloġiku, għajnuna medika, appoġġ għal min għadda minn trawma u counselling, u servizzi soċjali oħra.

X’tagħmel l-UE biex tipproteġi lill-vittmi?

Fl-2012, il-Kummissjoni Ewropea adottat id-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Vittmi. Din tistabbilixxi standards minimi għad-drittijiet tal-vittmi ta’ reati u tistabbilixxi liema appoġġ u protezzjoni għandhom ikunu disponibbli għalihom. Taħt l-Istrateġija tal-UE dwar id-drittijiet tal-vittmi (2020-2025), il-Kummissjoni tippromwovi komunikazzjoni aħjar dwar id-drittijiet tal-vittmi u l-ħtiġijiet tal-vittmi billi tniedi kampanja ta’ għarfien tal-UE dwar id-drittijiet tal-vittmi.